Archives

Brandweerkazerne

Omdat de oude brandweerkazerne niet meer voldeed aan de huidige eisen is er gekozen voor nieuwbouw. Door realisatie van een nieuwe brandweerkazerne kan de brandweerzorg in de kern Waspik op een adequate manier worden uitgevoerd vanuit een kazerne die voldoet aan de hedendaagse eisen.

Woonarken

Drijvend wonen is een nieuwe vorm van wonen in Lelystad. Aan de rand van de Warande, de nieuwe wijk aan de zuidkant van de stad, in de Torenvalktocht, is de ‘drijvende woonwijk’ met 8 energiezuinige, onderhoudsarme en duurzame (o.a. warmtepomp) drijvende woningen, gerealiseerd. De tocht werd uitgegraven tot een prachtige ruime kom.
De drijvende woningen zijn gebouwd in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De waterwoningen werden ontworpen door Attika Architecten te Amsterdam en gebouwd bij ABC Arkenbouw te Urk. Een aantal bewoners heeft ook zelf meegebouwd.